Jaarrapportage

De Jaarrapportage biedt jaarlijks een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de culturele sector. Elke Jaarrapportage bestaat uit één of meerdere artikelen waarin vanuit een overkoepelend perspectief naar de sector  wordt gekeken, alsook uit de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s. De Jaarrapportage vormt daarmee tevens het archief van de Cultuurmonitor.

Illustratie: Fadi Nadrous

Jaarrapportage 2022

De Cultuurmonitor kent een tweejaarlijkse updatecyclus, waarbij het ene jaar de nadruk ligt op de themapagina’s, en het andere jaar op de domeinpagina’s. In 2022 stonden de themapagina’s centraal: voor de bestaande pagina’s is een volledig nieuwe analyse geschreven, en Cultuur in de regio en Digitale transformatie zijn als nieuwe thema’s toegevoegd. Daarnaast zijn de domeinpagina’s gedurende het jaar meerdere keren geüpdatet en geactualiseerd.

Inleiding en overkoepelende hoofdstukken

Verantwoording

PDF

De Jaarrapportage 2022 is ook als PDF te lezen en te downloaden.

Presentatie

De Jaarrapportage 2022 van de Cultuurmonitor werd op 31 januari 2023 gepresenteerd in de Kunsthal in Rotterdam. In het eerste deel van de middag presenteerden de onderzoekers achter de Cultuurmonitor de belangrijkste inzichten en namen de inspirerende woorden van schrijver Munganyende Hélène Christelle het publiek mee naar verschillende werelden. In de tweede helft van het programma begeleidde Studio Monnik een collectieve verbeeldingsoefening: hoe ziet de culturele sector eruit in 2053? Het eerste deel van het programma is hier terug te kijken.

Jaarrapportage 2021

PDF

De Jaarrapportage 2021 is als PDF te lezen en te downloaden.

Presentatie

De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor werd op 14 december 2021 gepresenteerd tijdens een livestream vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Na een presentatie van de belangrijkste resultaten volgden twee panelgesprekken. In het eerste gesprek spraken Jolanda Spoel, Sjoerd Feitsma en Viktorien van Hulst over verliezen, verschuivingen en kansen als gevolg van de coronacrisis. In het tweede gesprek gingen Derk de Geus, Janice Deul en Trilce Navarette in op de rol van de culturele en creatieve industrie in de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De presentatie is online terug te kijken.